Haidong Zhang  Shanghai University  China
Yool Choi National Teachers’ University South Korea cyoolc@gmail.com
Seongsoo Choi Sungkyunkwan University South Korea skytary@gmail.com
Sun-Jae Hwang Chungnam National University South Korea fromhsj@gmail.com
Chang-Hwan Kim University of Kansas USA chkim@ku.edu
Young-Mi Kim Yonsei University South Korea ymk226@gmail.com
Won-Tae Koh Yonsei University South Korea wontae.koh23@gmail.com
Ju Kong Chung-Ang University South Korea kongju716@gmail.com
Bongoh Kye Kookmin University South Korea byke73@gmail.com
Dohoon Lee Yonsei University South Korea dlee2191@yonsei.ac.kr
Sung-Kyun Lee Ulsan University South Korea skleeuou@ulsan.ac.kr
Soo-Yeon Moon Chung-Ang University South Korea symoon7858@gmail.com
Hyunjoon Park University of Pennsylvania USA hypark@upenn.edu
Kyung-Sook Park Seoul National University South Korea pks0505@snu.ac.kr
Hee-Ju Shin Catholic University South Korea shinhj@catholic.ac.kr
Jae-Yeol Shin Osaka University Japan rec419@hanmail.net
Kwang-Yeong Shin Chung-Ang University South Korea Valukyshin20@gmail.com
Soo-Yong Byun Pennsylvania State University USA byun0016@gmail.com
Wenhong Zhang Shanghai University China whznk@yahoo.com.cn
Xiaomin Qu East China University of
political science and law
China millie_qu@163.com
Yelin Yao Shanghai University of
engineering and Technology
China yaoyelin110@126.com
Jingqian Bi Ludong University China bjqjwfl@163.com
Chengchen Yang East China University of
political science and law
China ycc19920524@163.com
Lin Liu Tianjin Normal University China daisy_880131@163.com